Podnesite zahtjev

 

Zaštita osobnih podataka

  Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, 92/2021, 93/2021) upravne pristojbe
na izdavanje preslika podataka i javnih isprava se ne plaćaju.
   
  Zahtjev za Uvjerenje o osobama upisanim u katastarske operate na području RH od 1.9.2022. godine
podnosi se područnim uredima za katastar odnosno Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove
Grada Zagreba neovisno o mjesnoj nadležnosti.
ZAHTJEV za izdavanje javnih isprava i službenih podataka katastra nekretnina
   
1. AEROFOTOGRAMETRIJSKI MATERIJAL
2. CROPOS
3. DETALJNA TOPOGRAFSKA KARTA
4. DIGITALNA ORTOFOTOKARTA
5. DIGITALNI MODEL RELJEFA
6. DIGITALNI PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA
7. DIGITALNI PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA
8. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA CRTA
9. DRŽAVNA GRANICA - GRANIČNA TOČKA
10. HRVATSKA OSNOVNA KARTA
11. JAVNE ISPRAVE I SLUŽBENI PODACI KATASTRA NEKRETNINA
12. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROSTORNIH JEDINICA
13. KATASTAR INFRASTRUKTURE
14. ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
15. POTVRDA I UVJERENJE O KUĆNIM BROJEVIMA ZGRADA
16. POTVRDA O IZDANIM SUGLASNOSTIMA
17. PREGLED I POTVRĐIVANJE GEODETSKIH ELABORATA
18. PRENUMERACIJA KUĆNOG BROJA ZGRADE
19. T7D PROGRAMSKA APLIKACIJA
20. ODOBRENJE ZA SNIMANJE IZ ZRAKA
21. ODOBRENJE ZA UPORABU ZRAČNIH SNIMAKA
22. STALNE TOČKE GEODETSKE OSNOVE
23. TEMELJNA TOPOGRAFSKA BAZA
24. TOPOGRAFSKI PODACI  1000000
25. UKIDANJE KUĆNOG BROJA ZGRADE
26. UVJERENJE O VIDLJIVOSTI ZGRADA NA DOF-u
27. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68
28. UVJERENJE O VREMENU EVIDENTIRANJA GRAĐEVINE 68 - PODRUČNI UREDI
29. UVJERENJE - ZGRADA EVIDENTIRANA NA KATASTARSKOM PLANU ili VIDLJIVA NA HOK-u DO 21. lipnja 2011. godine
30. T7D i STGO WEB APLIKACIJA
31. IZJAVA O ODRICANJU OD PRAVA NA ŽALBU
   
32. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE - SDGE
33. ZAHTJEV - IZDAVANJE POTVRDE ZOG I ZOPU