Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državna geodetska uprava, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Jednostavna nabava - Pozivi
Plan nabave
Plan nabave Državne geodetske uprave dostupan je na internetskim stranicama Elektroničkog Oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Registar ugovora
Registar ugovora Državne geodetske uprave dostupan je na internetskim stranicama Elektroničkog Oglasnika javne nabave Republike Hrvatske sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020).
IISZA Projekt (Zajam IBRD 8900-HR)