Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav

Grafički prikaz ustrojstva Sektora za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav koji se sastoji od dvije službe.

Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav obavlja poslove upravljanja i razvoja jedinstvenog informacijsko komunikacijskog sustava Uprave, upravlja podatkovnim centrom Uprave i sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu i komunikacijsku opremu u Središnjem uredu i pruža podršku održavanju računalne i komunikacijske opreme područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, održava poslovna i specijalistička programska rješenja te korisničke mrežne servise, održava sustave video nadzora i protuprovalnog sustava Središnjeg ureda, vodi evidenciju strojne opreme i licenci programske opreme, izrađuje detaljne specifikacije strojne, telekomunikacijske i programske opreme za postupak nabave i sudjeluje u nabavi iste, sudjeluje u razvoju i primjeni rješenja za kontroliran, pouzdan i siguran pristup informacijsko komunikacijskom sustavu, upravlja korisničkim podacima, omogućava konsolidiranu pohranu podataka Uprave u elektroničkom obliku i skrbi za njihovu pouzdanu, sigurnu i trajnu pohranu. Sudjeluje u razvoju i unapređenju korisničkih mrežnih servisa, poslovnih i specijalističkih programskih rješenja, obavlja stručne poslove upravljanja radom i održavanja i razvoja Geoportala Uprave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama planira, organizira, prati uspostavu i održava specijalističke mrežne portale i aplikacije za diseminaciju, pregled i naručivanje podataka i servisa Uprave, sudjeluje pri uspostavi meta-podatkovnog servisa Uprave, planira i sudjeluje na uspostavi i razvoju mrežnih servisa Uprave, upravlja radom i razvojem servisne sabirnice Uprave te planira i provodi koncept integracije poslovnih aplikacija.


Načelnik sektora izv. prof. dr. sc. Ilija Grgić
email: info@dgu.hr

Kontakt broj sektora: 01 6166 511